En İyi Kıl Dönmesi Ameliyatı

Dünyada kıl dönmesi tedavisi için uygulanan 14 farklı ameliyat tekniği vardır ve her tekniğin kendine göre avantajları vardır.Burada şu soru akla gelir; neden herkes en iyi olduğu bilinen ameliyatı yapmıyor da farklı ameliyat tercih ediyor ? Bunun cevabı nettir ;her cerrah en iyi yaptığını yada hocasından ne öğrendiyse onu yapmaya devam eder.Yeniliklere açık cerrahlar genellikle farklı düzeydeki hastalık için farklı ameliyat gerekebileceğinden birden fazla yöntem öğrenir ve hastanın durumuna göre ameliyata başlamadan hangi yöntemi yapacağını önceden belirler.

En İyi Kıl Dönmesi Ameliyatı  Hangisidir ?

Yapılacak kıl dönmesi ameliyatı şu özelliklerin olabildiğince en fazlasını içermelidir;

Tekrar ihtimali düşük olmalıdır, hastalığın tekrar etmesi en büyük sorundur

İş gücü kaybı olmamalı, gençlerde görüldüğü için önemlidir

Yara izi minimum olmalı, kadınlar kalacak izi önemsemektedir.

Tedavi sonrası kontrol ve bakım olmamalı ya da az olmalıdır.

Ağrı yaşam kalitesini düşürecek düzeyde olmamalı, kişi sıkıntı yaşamamalıdır

Narkoz riski yaşatılmaması tercih edilmelidir

Ekonomik olmalıdır

Yapılan ameliyatların farkları

Bu veriler ışığında en iyi kıl dönmesi ameliyatı hangisidir sorusunun cevabı şu ameliyatlar tercihen şu şekilde sıralanabilir

Çağdaş ameliyatlardan

Mikro sinüsektomi veya Bascom ameliyatı (küçük farklar vardır)

Klasik yöntemlerden

Karidakis ameliyatı

Cerrah bu ameliyatları yapamıyorsa tercih şu sırayla olmalıdır

Flap yöntemleri – Açık bırakma – Primer kapatma

Gümüş veya fenol uygulamalarında sinüs ve giriş delikleri yerinde kaldığı için gerçek bir tedavi değildir ve yapılmamalıdır.

Tedavinizi yaptıracağınız kliniğe giderken hangi yöntemle olacağınıza kabaca karar vermiş olmalısınız böylece doktorunuzun yapacağı yöntemi sorgulama ve ayrıntılı sorular sorma şansınız olur. Kıl dönmesi ameliyatı hizmetini alırken fırından ekmek alır gibi almayın yöntemi, sonrasını, yan etkilerini, olabilecek sorunları, tekrar etme ihtimalini, işe kaç gün yada kaç hafta sonra dönebileceğinizi ayrıntılı bir şekilde sormalısınız. Yoksa aynı gün işinizin başına geçebilecekken açık ameliyat olup 4-6 ay pansumana gitmek yada 15 gün yüzüstü yatmak zorunda kalabilirsiniz.

Karydakis Yöntemi

 Asimetrik exizyon primer sütür

7-8 yıldır uygulanan ve uygulama kolaylığı sebebiyle giderek yaygınlaşan bir tekniktir.Kıl dönmesinin olduğu alan vücudun tam ortasından değil de bir tarafa kaydırılarak yapılan kesiyle çıkarılır ve cilt karşı tarafa kaydırılarak derinden yüzeye doğru kat kat dikilir. Cilt dikişi estetik dikiş denen şekilde gizli konur bu sayede ameliyat bitiminde belirgin bir açıklık kalmaz.Ameliyat bitiminde konan pansuman ertesi gün alındığında yara kapanmış kabul edilir ve daha fazla yara bakımına ihtiyaç duyulmaz.

AVANTAJLARI:
-Kolay bir tekniktir(flap yöntemlerine kıyasla)
-Ameliyat süresi kısadır(flap yöntemine kıyasla)
-Kalan iz daha kabul edilebilir düzeydedir(diğer ameliyatlara göre)
-Tekrarlama ihtimali % 7 dir (klasik ameliyata göre daha azdır)
-Pansuman ve bakım gerektirmez
DEZAVANTAJLARI:
-Tekrarlama ihtimali  % 7 dir (ameliyatsız tekniğe göre fazladır)
-İş gücü kaybı fazladır(kapalı densede açılma riski ve ağrı sebebiyle 10 gün)
-Narkoz gerektirir(bölgesel uyuşturmayla yapılabilir ama kalite düşer)
-Yataklı tedavi kurumu gerektirir(ayaktanda yapılabilir ama enfeksiyon riski yükselir)
-Ameliyatın sonrası ağrı fazladır.
-Yara izi olur (kabul edilebilir düzeydedir).
– Yüzde 12 civarında enfeksiyon gelişebilir
-Ameliyat sonrası erken dönemde yara açılabilir.
Ameliyat sonrası zorunlu yatış pozisyonu gerekir.
-Ameliyat sonrası vakum aleti konmazsa kanama ve enfeksiyon riski çok artar.

Bilim çevrelerince yapılmayan bir başka yöntem de “kapalı pansumansız” adıyla lanse edilmeye çalışılan yöntmedir, ondan da söz edelim.

Kıl Dönmesi Kapalı Pansumansız Yöntem

Türkiye’de bir kaç dışında yapan yoktur. Tek özelliği doktorun yaklaşımı sayesinde pansuman önerilmemesidir.

Yukarıdaki yöntemleri ayrıntılı bir şekilde incelemeden hangi yöntemle ameliyatınızı yaptıracağınıza karar vermeyin.

Kıl dönmesi pansumanı nasıl yapılır

Kıl dönmesi ameliyatı sonrası yara bakımı ve pansumanı ameliyat kadar önemli olabilmektedir.Pansuman uygulaması yapılan ameliyat tekniğine göre tekrar ihtimalini çok değiştirir.Yeterli ve zamanında pansuman yapılmaması yaraya tekrar kıl girmesine ve yaradan kıl girmeside hastalığın tekrarına sebep olabilmektedir.

Kıl dönmesi ameliyatı sonrası yapılan tekniğe göre 0-15 gün arası istirahat gereksiniminden doğan iş gücü kaybı yanında pansumanlarda iş gücü kaybına sebep olabilmektedir.Klasik ameliyat ve buna benzer flap ve karidakis ameliyatları sonrası dikişler 12-15.günlerde alınıp pansuman uygulamasına son verilir.Ama açık bırakma tekniğinde hasta işine erken dönsede 4-5 ay boyunca pansumanlara devam etmesi gerekir.Bu pansumanlar göz ardı edilebilir gibi görünsede hasta her gün bir sağlık kuruluşuna gidip pansuman yaptırmak zorunda kalabilir.Aylarca sürebilen bu dönemde hasta her pansumanda acı duyar ve zaman kaybeder.Diğer taraftan küçük miktarlardada olsa ekonomik kayıp ve sağlık kuruluşuna iş yüküdür.

Micro sinüsektomi (Bscom ameliyatı) yönteminde yara bakımı ve pansuman farklıdır.Pansuman önerilmez hasta ameliyattan 10 dakika sonra işine dönebilir yasaklanan tek şey ilk 48 saat banyodur.2.günün sonunda hasta ameliyat bitiminde konan pansumanı kendi alır ve banyosunu yapar.Banyo sonrası tekrar pansuman önerilmez.Tekrar kontrol gerekmez.Alınabilecek dikiş yoktur.

Pansuman esnasında kan ve alışılmadık akıntı görülmesi uzman kontrolü gerektirir özellikle akıntının kokulu olması iltihap olduğu yönünde bulgudur ve yaraya uzman müdahalesi gerekebilir.Ameliyat yerinde iltihap gelişmesi yaranın tekrar açılmasını gerektirebilir yada yara kendiliğinden açılabilir.Her iki durumda da hastalığın yeniden oluşma ihtimali çok artar.

Açık bırakma ameliyatları sonrası ve kapalı yapıldığı halde açılan ameliyatlardan sonra genel olarak sağlık kuruluşunda pansuman yaptırılsada hastanın evde kendinin bakım yapması iyileşme hızını çok artırır.4-5.günden sonra günde 2 defa banyoda ameliyat bölgesine duş tutmak veya leğene konan sabunlu su ile bol su boca ederek yıkamak yara iyileşme süresini günaşırı pansuman uygulamasının yarısına kadar düşürmektedir.Yıkamanın bu olumlu etkisi şu şekilde izah edilebilir;açık yarada % 100 ihtimalle iltihap olur seyrek pansumanlarda iltihap sadece 2 günde bir uzaklaştırılır ve yara nerdeyse sürekli iltihaplıdır sık yıkama işleminde ise iltihapsız dönemler çok daha uzun olur.İltihap yara iyileşmesini olumsuz etkilediği için iyileşme süresi kısalır.

Micro sinüsektomi (Bscom ameliyatı) yönteminde yara bakımı ve pansuman farklıdır.Pansuman önerilmez hasta ameliyattan 10 dakika sonra işine dönebilir yasaklanan tek şey ilk 48 saat banyodur.2.günün sonunda hasta ameliyat bitiminde konan pansumanı kendi alır ve banyosunu yapar.Banyo sonrası tekrar pansuman önerilmez.Tekrar kontrol gerekmez.Alınabilecek dikiş yoktur.Kıl dönmesi 12 farklı ameliyatla tedavi edilen bir hastalıktır ve pansuman şekilleri farklıdır.

Kıl dönmesi ameliyatı olan oturabilir mi?

Edit

Bir çok ameliyattan sonra hastaya pozisyon önerilebilir, makat ve kalçalar bölgesinde yapılan ameliyatlardan sonra oturmaya yapılan ameliyata göre çok değişen süreler sonra müsaade edilir. Burada temel amaç hastanın rahatı kadar yapılan işlemin zarar görmemesidir.

Pilonidal sinüs yani kıl dönmesi ameliyatı sonrası en çok sorulan sorulardan biri ne zaman oturabilirim? Sorusudur.Bunun dışında dikişlerim ne zaman alınacak? ve ne zaman banyo yapabilirim? Soruları da sık sorulmaktadır.Kıl dönmesi ameliyatlarında yapılan ameliyat teknikleri çok farklı olduğundan bu soruların standart bir cevabı yoktur.Yapılan ameliyat tekniğine göre cevaplar değişmektedir.

Kıl dönmesinin çıkarılıp yaranın açık bırakıldığı ameliyatların iyileşme süreleri 1-4 ayı geçmektedir.Bu süre içerisinde hasta sürekli açık yara pansumanı nedeniyle hareketleri kısıtlı ve ağrılı olmaktadır.

Sinüsün çıkarılıp yaranın direkt kapatılması şeklindeki uygulamada yara yüzeyi çok gergin ve ağrılı olmaktadır.Bu yüzden hasta uzun süre yüzü koyun yatmakta ve oturmaya en erken 15 gün sonra dikkatli bir şekilde başlamalıdır.

Kıl dönmesi değişik geometrik şekillerde çıkarılıp yan taraftan flap dediğimiz benzer geometrik doku parçası deri ile birlikte serbestleştirilip çevrilerek yara kapatılırsa gerginlik daha az olmakta ancak hastalar yine de alınan doku parçasının büyüklüğüne göre 10-15 gün süreyle yaranın üzerine oturmamaları önerilmektedir.

Kliniğimizde uyguladığımız mini insizyonla (1-2 cm)sinüsün küçük yaradan çıkarılması (mikro sinüsektomi) ameliyatında yara çok küçük ve içerden gizli dikişlerle kapatıldığından hasta müdahaleden hemen sonra oturabilmekte ve normal aktivitelerine işine dönebilmektedir. Benzer tedavi yöntemleri olan Bascom, modifiye Bascom, pit picking ameliyatlarından sonra da hasta aynı gün oturabilmekte ve işine gidebilmektedir

www.ideaklinik.com
Çağdaş kıl dönmesi (pilonidal sinüs) tedavisinde SSK, Bağkur, memur ve bunların emeklisine hizmet idea klinik’te İletişim için Ayrıntılı bilgi içinwww.kildonmesitedavisi.com

Op.Dr.Atilla KAYA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Genel saglik © 2018