En İyi Kıl Dönmesi Ameliyatı

Dünyada kıl dönmesi tedavisi için uygulanan 14 farklı ameliyat tekniği vardır ve her tekniğin kendine göre avantajları vardır.Burada şu soru akla gelir; neden herkes en iyi olduğu bilinen ameliyatı yapmıyor da farklı ameliyat tercih ediyor ? Bunun cevabı nettir ; her cerrah en iyi yaptığını yada hocasından ne öğrendiyse onu yapmaya devam eder. Yeniliklere açık cerrahlar genellikle farklı düzeydeki hastalık için farklı ameliyat gerekebileceğinden birden fazla yöntem öğrenir ve hastanın durumuna göre ameliyata başlamadan hangi yöntemi yapacağını önceden belirler.

En İyi Kıl Dönmesi Ameliyatı  Hangisidir ?

Yapılacak kıl dönmesi ameliyatı şu özelliklerin olabildiğince en fazlasını içermelidir;

Tekrar ihtimali düşük olmalıdır, hastalığın tekrar etmesi en büyük sorundur

İş gücü kaybı olmamalı, gençlerde görüldüğü için önemlidir

Yara izi minimum olmalı, kadınlar kalacak izi önemsemektedir.

Tedavi sonrası kontrol ve bakım olmamalı ya da az olmalıdır.

Ağrı yaşam kalitesini düşürecek düzeyde olmamalı, kişi sıkıntı yaşamamalıdır

Narkoz riski yaşatılmaması tercih edilmelidir

Ekonomik olmalıdır

Yapılan ameliyatların farkları

Bu veriler ışığında en iyi kıl dönmesi ameliyatı hangisidir sorusunun cevabı şu ameliyatlar tercihen şu şekilde sıralanabilir

Çağdaş ameliyatlardan

Mikro sinüsektomi (sayfanın sonunda ayrıntılı ele alınmıştır)

Klasik yöntemlerden

Karidakis ameliyatı

Cerrah bu ameliyatları yapamıyorsa tercih şu sırayla olmalıdır

Flap yöntemleri – Açık bırakma – Primer kapatma

Gümüş veya fenol uygulamalarında sinüs ve giriş delikleri yerinde kaldığı için gerçek bir tedavi değildir ve yapılmamalıdır.

Tedavinizi yaptıracağınız kliniğe giderken hangi yöntemle olacağınıza kabaca karar vermiş olmalısınız böylece doktorunuzun yapacağı yöntemi sorgulama ve ayrıntılı sorular sorma şansınız olur. Kıl dönmesi ameliyatı hizmetini alırken fırından ekmek alır gibi almayın yöntemi, sonrasını, yan etkilerini, olabilecek sorunları, tekrar etme ihtimalini, işe kaç gün yada kaç hafta sonra dönebileceğinizi ayrıntılı bir şekilde sormalısınız. Yoksa aynı gün işinizin başına geçebilecekken açık ameliyat olup 4-6 ay pansumana gitmek yada 15 gün yüzüstü yatmak zorunda kalabilirsiniz.

Karydakis Yöntemi

 Asimetrik exizyon primer sütür

Klasik yöntemlerin en iyisidir. 14-16 yıldır uygulanan ve uygulama kolaylığı sebebiyle giderek yaygınlaşan bir tekniktir. Kıl dönmesinin olduğu alan vücudun tam ortasından değil de bir tarafa kaydırılarak yapılan kesiyle çıkarılır ve cilt karşı tarafa kaydırılarak derinden yüzeye doğru kat kat dikilir. Cilt dikişi estetik dikiş denen şekilde gizli konur bu sayede ameliyat bitiminde belirgin bir açıklık kalmaz. Ameliyat bitiminde konan pansuman ertesi gün alındığında yara kapanmış kabul edilir ve daha fazla yara bakımına ihtiyaç duyulmaz.

AVANTAJLARI:
– Kolay bir tekniktir (flap yöntemlerine kıyasla)
– Ameliyat süresi kısadır (flap yöntemine kıyasla)
– Kalan iz daha kabul edilebilir düzeydedir (diğer ameliyatlara göre)
-Tekrarlama ihtimali % 7 dir (klasik ameliyata göre daha azdır)
– Pansuman ve bakım gerektirmez
DEZAVANTAJLARI:
-Tekrarlama ihtimali  % 7 dir (ameliyatsız tekniğe göre fazladır)
– İş gücü kaybı fazladır (kapalı densede açılma riski ve ağrı sebebiyle 10 gün)
– Narkoz gerektirir (bölgesel uyuşturmayla yapılabilir ama kalite düşer)
– Yataklı tedavi kurumu gerektirir(ayaktanda yapılabilir ama enfeksiyon riski yükselir)
– Ameliyatın sonrası ağrı fazladır.
– Yara izi olur (kabul edilebilir düzeydedir).
– Yüzde 12 civarında enfeksiyon gelişebilir
– Ameliyat sonrası erken dönemde yara açılabilir.
– Ameliyat sonrası zorunlu yatış pozisyonu gerekir.
– Ameliyat sonrası vakum aleti konmazsa kanama ve enfeksiyon riski çok artar.

Bilim çevrelerince yapılmayan bir başka yöntem de “kapalı pansumansız” adıyla lanse edilmeye çalışılan yöntmedir, ondan da söz edelim.

Kıl Dönmesi Kapalı Pansumansız Yöntem

Türkiye’de bir kaç dışında yapan yoktur. Tek özelliği doktorun yaklaşımı sayesinde pansuman önerilmemesidir.

Yukarıdaki yöntemleri ayrıntılı bir şekilde incelemeden hangi yöntemle ameliyatınızı yaptıracağınıza karar vermeyin.

Kıl dönmesi pansumanı nasıl yapılır

Kıl dönmesi ameliyatı sonrası yara bakımı ve pansumanı ameliyat kadar önemli olabilmektedir. Pansuman uygulaması yapılan ameliyat tekniğine göre tekrar ihtimalini çok değiştirir. Yeterli ve zamanında pansuman yapılmaması yaraya tekrar kıl girmesine ve yaradan kıl girmeside hastalığın tekrarına sebep olabilmektedir.

Kıl dönmesi ameliyatı sonrası yapılan tekniğe göre 0-15 gün arası istirahat gereksiniminden doğan iş gücü kaybı yanında pansumanlarda iş gücü kaybına sebep olabilmektedir. Klasik ameliyat ve buna benzer flap ve karidakis ameliyatları sonrası dikişler 12-15.günlerde alınıp pansuman uygulamasına son verilir. Ama açık bırakma tekniğinde hasta işine erken dönsede 4-5 ay boyunca pansumanlara devam etmesi gerekir.Bu pansumanlar göz ardı edilebilir gibi görünsede hasta her gün bir sağlık kuruluşuna gidip pansuman yaptırmak zorunda kalabilir. Aylarca sürebilen bu dönemde hasta her pansumanda acı duyar ve zaman kaybeder. Diğer taraftan küçük miktarlardada olsa ekonomik kayıp ve sağlık kuruluşuna iş yüküdür.

Micro sinüsektomi (Bscom ameliyatı) yönteminde yara bakımı ve pansuman farklıdır. Pansuman önerilmez hasta ameliyattan 10 dakika sonra işine dönebilir yasaklanan tek şey ilk 48 saat banyodur. 2.günün sonunda hasta ameliyat bitiminde konan pansumanı kendi alır ve banyosunu yapar. Banyo sonrası tekrar pansuman önerilmez. Tekrar kontrol gerekmez. Alınabilecek dikiş yoktur.

Pansuman esnasında kan ve alışılmadık akıntı görülmesi uzman kontrolü gerektirir özellikle akıntının kokulu olması iltihap olduğu yönünde bulgudur ve yaraya uzman müdahalesi gerekebilir. Ameliyat yerinde iltihap gelişmesi yaranın tekrar açılmasını gerektirebilir yada yara kendiliğinden açılabilir. Her iki durumda da hastalığın yeniden oluşma ihtimali çok artar.

Açık bırakma ameliyatları sonrası ve kapalı yapıldığı halde açılan ameliyatlardan sonra genel olarak sağlık kuruluşunda pansuman yaptırılsada hastanın evde kendinin bakım yapması iyileşme hızını çok artırır.4-5.günden sonra günde 2 defa banyoda ameliyat bölgesine duş tutmak veya leğene konan sabunlu su ile bol su boca ederek yıkamak yara iyileşme süresini günaşırı pansuman uygulamasının yarısına kadar düşürmektedir. Yıkamanın bu olumlu etkisi şu şekilde izah edilebilir; açık yarada % 100 ihtimalle iltihap olur seyrek pansumanlarda iltihap sadece 2 günde bir uzaklaştırılır ve yara nerdeyse sürekli iltihaplıdır sık yıkama işleminde ise iltihapsız dönemler çok daha uzun olur. İltihap yara iyileşmesini olumsuz etkilediği için iyileşme süresi kısalır.

Micro sinüsektomi (Bascom ameliyatı) yönteminde yara bakımı ve pansuman farklıdır. Pansuman önerilmez hasta ameliyattan 10 dakika sonra işine dönebilir yasaklanan tek şey ilk 48 saat banyodur. 2. günün sonunda hasta ameliyat bitiminde konan pansumanı kendi alır ve banyosunu yapar. Banyo sonrası tekrar pansuman önerilmez. Tekrar kontrol gerekmez. Alınabilecek dikiş yoktur. Kıl dönmesi 12 farklı ameliyatla tedavi edilen bir hastalıktır ve pansuman şekilleri farklıdır.

Kıl dönmesi ameliyatı olan oturabilir mi?

Bir çok ameliyattan sonra hastaya pozisyon önerilebilir, makat ve kalçalar bölgesinde yapılan ameliyatlardan sonra oturmaya yapılan ameliyata göre çok değişen süreler sonra müsaade edilir. Burada temel amaç hastanın rahatı kadar yapılan işlemin zarar görmemesidir.

Pilonidal sinüs yani kıl dönmesi ameliyatı sonrası en çok sorulan sorulardan biri ne zaman oturabilirim? Sorusudur.Bunun dışında dikişlerim ne zaman alınacak? ve ne zaman banyo yapabilirim? Soruları da sık sorulmaktadır.Kıl dönmesi ameliyatlarında yapılan ameliyat teknikleri çok farklı olduğundan bu soruların standart bir cevabı yoktur.Yapılan ameliyat tekniğine göre cevaplar değişmektedir.

Kıl dönmesinin çıkarılıp yaranın açık bırakıldığı ameliyatların iyileşme süreleri 1-4 ayı geçmektedir.Bu süre içerisinde hasta sürekli açık yara pansumanı nedeniyle hareketleri kısıtlı ve ağrılı olmaktadır.

Sinüsün çıkarılıp yaranın direkt kapatılması şeklindeki uygulamada yara yüzeyi çok gergin ve ağrılı olmaktadır. Bu yüzden hasta uzun süre yüzü koyun yatmakta ve oturmaya en erken 15 gün sonra dikkatli bir şekilde başlamalıdır.

Kıl dönmesi değişik geometrik şekillerde çıkarılıp yan taraftan flap dediğimiz benzer geometrik doku parçası deri ile birlikte serbestleştirilip çevrilerek yara kapatılırsa gerginlik daha az olmakta ancak hastalar yine de alınan doku parçasının büyüklüğüne göre 10-15 gün süreyle yaranın üzerine oturmamaları önerilmektedir.

Kıl Dönmesinde Mikro Sinüsektomi Tedavisi

Yeni tanımlanan kıl dönmesi tedavisinde ayaktan tedavi yöntemi olan micro sinüsektomi ameliyatı Bascom ameliyatının geliştirlmesiyle tanımlanmıştır ve hastaların işine veya okuluna ara vermeden tedavi olmasını sağlıyor.

Kıl dönmesi tedavisinde tekrarlama ihtimalinin yüksekliği,yara bakımın ve hastane ortamında tedavi getirdiği olumsuzluklar gibi sorunlar bir çok ameliyat tekniği geliştirilmesine sebep olmuştur,ameliyat sonrası 2-4 hafta iş gücü kaybı ise ameliyatsız yöntemler denilen fenol ve gümüş tedavisinin tanımlanmasına sebep olmuştur ancak ameliyatsız yöntemlerde görülen % 70 lere varan tekrarlama ciddi sorun olmuştur. Yapılan ameliyatların hepsinin avantajları yanında birçok dezavantajı vardır.

En Kolay Kıl Dönmesi Ameliyatı

Mikro sinüsektomi ameliyatsız yöntemlerein işine ara vermeden tedavi edilebilir avantajını ameliyatların ise sinüsü bütünüyle çıkarılarak tekrar ihtimalini azaltma avantajlarını birleştirilmiştir. Bu sayede kıl dönmesi tedavisine yeni bir boyut getirmiştir

Maliyet ameliyat yapıldığı hastaneye göre 4 000-15 000 TL arasında değişirken micro sinüsektomide 800-1000 TL dir

Ameliyat sonrası ağrı 3 gün şiddetli olarak 15 gün sürerken micro sinüsektomide ağrı kesici almayı gerektirmeyecek düzeyde olur.

Ameliyat sonrası geniş yara alanında oluşacak kirli kanı emmesi için vakum aleti (dren) takılırken micro sinüsektomide dren kullanılmaz.

Narkozla yapılan ameliyattan sonra bir gün hastanede yatmak gerekirken micro sinüsektomiden 10 dakika sonra klinikten ayrılabilir.

Ameliyat sonrası 10-15 gün banyo yasaklanırken Micro sinüsektomi tedavisinden 48 saat sonra banyo yapılabilir, havuz veya denize girilebilir.

Tekrar ihtimali klasik ameliyatlarda % 40 lara çıkarken micro sinüsektomide % 3-10 civarıdır.

İş gücü kaybı ameliyatlarda 2-6 hafta, micro sinüsektomide 1-2 saattir

Ameliyatta 15 gün istirahat önerilirken micro sinüsektomide aynı gün işe dönülebilir

Normal ameliyatlarda 12-30 cm iz kalırken micro sinüsektomide görünmeyecek kadar  ( 1-2 cm ) küçüktür.

Mikro Sinüsektomi Ameliyatı Video

Çağdaş ameliyat yöntemlerindendir. Kıl dönmesi ameliyatlarından şuan en başarılısı olarak kullanımı hızla yaygınlaşan Mikro Sinüsektomi tedavi yöntemini daha yakından tanımak isteyenler için hazırlanan videomuzu mutlaka izlemelisiniz. Konu hakkında soru öneri ve görüşlerinizi aşağıdaki yorum formundan doktorunuza iletebilirsiniz.

 

Klasik yöntemlere kıyaslandığında
Uygulaması son derece kolaydır,
1 saat değil 10-15 dakikada tamamlanır
Narkoza ihtiyaç olmaz 2-3 cm lik yer uyuşturarak yapılabilir
Normal dikişe ihtiyaç olmaz, estetik dikişle kapatılabilir
Dren dediğimiz kanı emen boru konmaz
Bu avantajlar teknik avantajlardır, hastanın yaşadığı avantajları da şöyle sıralayabiliriz;

Mikro Sinüsektomi Ameliyatı Üstünlükleri

Klasik uygulamalarda 12-15 gün yatmak gerekirken çağdaş yöntemlerde hasta 1 saat sonra işine, okuluna veya sosyal yaşamına dönebilir
Genellikle ağrı kesiciye ihtiyaç duyulmayacak düzeylerde hafif bir ağrıyla geçiştirilir
Özellikle kadınlar için önemli olan iz miktarıdır, bu yöntemde görünür bir iz kalmazken eski yöntemlerde abartılı iz kalır.
Açık bırakma tekniğinde 4-5 ay, diğer eski yöntemlerde 2-3 hafta panuman gerekirken mikrosinüsektomide pansuman önerilmez.
Banyo yapma zamanı 2-3 hafta değil 72 saat sonrasıdır.
Diğer uygulamalarda işlem sonrası yüz üstü yatmak gerekir oysa bu uygulamada hasta istediği pozisyonda yatabilir hatta oturabilir.
Kıl dönmesinde en korkulan şey hastalığın tekrarlamasıdır. Yaralanma miktarı çok küçük olduğu için tekrar riski de buna paralel olarak opldukça düşük % 3 civarıdır.
Flap yöntemlerinde Z harfi şeklinde kesilen alanda yani kaydırılan deride uzun süre hatta bazen ömür boyu kalıcı olan hissizlik olurken burada asla bu tür sorunlar görülmez.
Hasta açısından değrelendirildiğinde eski yöntemlerden 30 kat daha kolaydır.
Kanama, iltihaplanma gibi her cerrahi işlemden sonra görülebilen sorunlar daha az görülür.
Ameliyatsız uygulamalar olan fenol, kristalize fenol ve gümüş nitrat tedavileri kadar kolaydır ancak hastalığın temel nedeni olan kıl giriş delikleri ve hastalığın özü olan sinüs bir bütün olarak çıkarılmakta yani ameliyatsız yöntemler gibi geçiştirme değil gerçek tedavi yapılmaktadır.

Mikro Sinüsektomi Tedavisi Yapan Hastaneler

Mikro sinüsektomi ameliyatı Bascom ameliyatı (ameliyatı ilk tarif eden Dr.John BASCOM adıylada anılır) adıyla bir çok hastanede yapılmaktadır.
Mikro sinüsektomi yönteminin Bascom ameliyatından küçük teknik farkları vardır ama özünde en önemli amaç iş gücü kaybının en aza indirilmesidir ve teknik anlamda yakın girişimleridir.
İnternette araştırma yapıldığında ilk uygulayan klniklerden biri İdea Klinik olarak görünmektedir, bir çok hastanede yapılmaktadır.
Hangi hastane diye araştırmaktan çok hangi doktor diye araştırmak daha mantıklı bir yaklaşımdır çünkü hastane değil doktor işlem yapar ve doktorun tecrübesi önemlidir. Bu sebeple araştırma yaparken gideceğiniz doktorun ne zamandır yaptığını, yaptığı ameliyat sayısını araştırmalıısnız.
Yukarda bahsedildiği gibi idea Klinik altı şubesinde görevli altı proktoloji uzmanı bu konuda yetkindir.

Mikro sinüsektomi ameliyatı İdea Klinik doktorlarından Proktolog Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Atilla Kaya tarafından Bascom ameliyatının modifikasyonu ile geliştirilmiştir ve kliniğin altı şubesinde de uygulanmaktadır. Başka klinikler videolardan bakarak taklit etmektedir ama sonuçlar aynı olmamaktadır.
İdea Klinik Şube iletişim bilgileri

Idea Klinik (Bakırköy)
Adres: Zeytinlik mahallesi. Yakut sokak. No:24 Kat:3 Bakırköy – İstanbul
TEL: 0212 542 08 88 – 0212 572 72 65
GSM: 0542 621 08 88

Idea Klinik (Şişli)
Adres: Halaskargazi mahallesi. Halaskargazi caddesi. Kuran İş Merkezi No:145 5. Kat Şişli – İstanbul
TEL: 0212 247 10 04 – 0212 247 10 04
GSM: 0532 463 96 82

Idea Klinik (Kadıköy)
Adres: Bağdat Caddesi No:308 Kat:1 No:1 / Kadıköy – İstanbul
TEL: 0216 357 00 02 – 0216 357 00 03
GSM: 0542 231 28 23

Idea Klinik İzmir (Konak)
Adres: Atatürk Caddesi No:174/1 Kat:4 (Cumhuriyet Meydanı) KONAK – İZMİR
TEL: 0232 422 10 06 – 0232 464 10 06
GSM: 0542 295 52 54

Idea Klinik Ankara (Kızılay)
Adres: Atatürk Bulvarı No:81/5 Kızılay – ANKARA
TEL: 0312 431 75 47 – 0312 431 95 47
GSM:0532 350 2587

Idea Klinik Bursa (Nilüfer)
Adres: Cumhuriyet mahallesi. Yağmur Sokak. Cadde 224 Sitesi. B Blok / Daire: 5
TEL: 0224 247 10 06 – 0224 249 10 06
GSM : 0532 152 26 75

www.ideaklinik.com
Çağdaş kıl dönmesi (pilonidal sinüs) tedavisinde SSK, Bağkur, memur ve bunların emeklisine hizmet idea klinik’te İletişim için Ayrıntılı bilgi içinwww.kildonmesitedavisi.com

Op.Dr.Atilla KAYA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel saglik © 2018