Memenin İyi Huylu Tümörleri (İyi Huylu Meme Urları)

Genç yaşta daha çok rastlanan kitlelerdir. Meme dokusundan kaynaklananlara fibroadenom memedeki yağ dokusundan kaynaklananlara lipom (yağ bezi), içi sıvı ile dolu olanlara kist denir.Muayene bulguları benzerdir tek fark fibroadenomlar daha sert yapıdadır ve basınçla ağrı olur.Fibroadenom çok sayıdaysa fibroadenomatozis adını alır.

Gerek hastanın kendini muayenesinde gerekse hekim muayenesinde kitlenin:

-Düzgün şekilli ve sınırlı

-Hareketli (muayene esnasında el altında kaçar)

-Genellikle ağrısız olduğu fark edilir.

Meme urları genellikle büyüme eğilimi gösterirler.

TEŞHİS:

En önemli bulgular muayenede tesbit edilir,ultrason(ultrasaund) ve mamaografi kitlenin ayrıntılı tarifine yardımcı olur,kanser şüphesini ortadan kadırmak için kanser tahlilleri yapılır. Memedeki kitle iyi huylu görünsede çıkarılıp mikroskobik olarak incelenene kadar kötü huluymuş gibi ciddi yaklaşmayı gerektirir.

TEDAVİ:

Memedeki kitlelerin tedavisi cerrahidir sadece kistler için enjektörle boşaltılabilir ama tekrar oluşur.

Ameliyatta kitleye en yakın cilt alanından meme başına ışınsal olacak şekilde cilt açılır kitleye ulaşılır,etrafla olan bağlantıları kesilir ve çıkarılır.İyi huylu görünsede çıkarılan kitlenin histo patolojik (mikroskobik)tetkiki mutlaka yapılmalıdır.

Çıkarılan kitle tedavi edilmiş olur ve o kitle tekrarlamaz ancak diğer memede veya aynı memenin değişik alanlarında çıkabilir.Fibroadenomatoziste var olan büyük kitle çıkarılırken geride görünmeyen onlarca küçük fibroadenom kalabileceği için tekrar oluşma ihtimali vardır.

Meme Kanserini Önleyen En iyi Besinler ?

meme kanseriAldığımız hava, yediklerimiz veya içtiklerimizle yaşam tarzımıza dikkat etmemiz bizleri kanserden koruyan en büyük etkenlerden biridir. Bazı besinleri ilaç niyetine tüketebileceğimiz gibi meme kanserinin önüne geçebilmemizde mümkün!

brokoliBROKOLİ
A, C, E ve (karotenden) oldukça zengindir. Karoten; tüm bitkilerin kromop-lastlarında bulunan boya maddesidir. Brokolinin üzerinde yapılan klinik çalışmalarında,  özellikle meme kanseri üzerinde olumlu etkileri saptanmış, ayrıca prostat kanserindeki
olumlu etkileri de kanıtlanmıştır. Brokolinin içindeki 5 farklı koruyucu madde, meme kanserini yeterince önlediği kanıtlanmıştır.
Bunlardan en güçlü olanı ise ”Sulforafen”. Kansere karşı etkisi, quinnen reduktaz enzimini aktive etmesinden (uyarmasından) kaynaklanmaktadır.  Sulforafenin bu etkisini destekleyen, yine brokolide bulunan indol-3carbinol maddesidir. Brokoli indol bakımından zengindir. Indoller bitkisel hormonlardır. Bu hormonlar kadınlarda hormon dengesini sağlamaktadır.
Meme kanserinin oluşumunda hormon dengesizliğinin rol oynadığı gerçeği klinik deneylerde kanıtlanmıştır.
Brokolinin antioksidan bakımından zengin olması hücreleri serbest radikallere karşıda korumaktadır.
Brokoliye antioksidan özelliğini kazandıran quercetin, kaempherol maddelerini içermelerinden kaynaklanmaktadır.

SOYA
Meme kanserinin oluşumunda östrojenin seviyesi, etkisi önemlidir. Östrojen seviyesinde yapılacak yüzde 15’ik azalma, riski 4 kat azalmaktadır.  Soya fasulyesindeki genistein, östrojenin etkisini azaltmaktadır. Soya kanda östrojen bağlayan maddelerin soyaartmasını sağlamaktadır. Genistein, kemikler, kan yağları üzerinde östrojene benzer etki gösterip, süt bezleri ve prostat gibi hormona bağımlı organları korumaktadır.  Soyanın içerdiği gama tokoferol (E vitamininin değişik bir formu) tehlikeli bir serbest radikal olan nitrit peroksidi (bazı besinlerin sindirimi  sırasında oluşan ve hücrelere zarar veren madde) bağlar. Uzak Doğu’da soyanın, soya fasulyesi, tofu, soya sütü gibi formlarda tüketimi yaygındır.  Bu bölgelerde yapılan araştırmalarda meme kanseri görülme sıklığı daha azdır. Soyanın bitkisel östrojen (fitoöstrojen) içermesi bu etkiyi sağlar.

kefirKEFİR
Kefir, tümör oluşumunu engellemekte ya da var olanın ilerlemesini azaltmaktadır. Japonya’da fareler üzerinde yapılan araştırmada kefirin  kanser riskini %53,6 oranında azalttığı, kanser önleyici ilaçlarla birlikte kullanılması halinde ise %67 oranda riski azalttığı belirtilmiştir. Kemoterapi gören meme kanserli hastalarda, kefirin kemoterapinin yan etkilerini azaltma durumu incelenmiş, bulantı, ishal, kusma ve ağrı gibi  bulgularda azalma görülmüştür. Kefirin kanser, diğer hastalıklardaki olumlu etkisi birçok araştırmayla kanıtlanmıştır.

ÜZÜM KABUĞU ve ÇEKİRDEĞİ
Özellikle üzüm kabuğunda bulunan resveratrol, kanser önleyici özelliğe sahiptir. Aynı zamanda üzüm çekirdeğinde bol miktarda
bulunan polifenoller, antioksidan özellik göstererek, serbest radikallerin etkisini azaltmaktadır. üzüö
Serbest radikaller, birçok kronik hastalığın kaynağıdır. Kara üzüm kabuğunda bulunan ve serbest radikal savaşçısı maddeler, kanser oluşumunu kamçılayan metabolik olayları engellemektedir. Üzüm çekirdeği ve üzüm çekirdeği ekstresi, meme kanserine karşı  koruyucu olduğu gibi, hastalığın tedavisindeki yan etkileri de azaltmaktadır. Uzmanlarının yaptığı çalışmalarda, üzüm çekirdeğindeki  antioksidanların radyoterapi (ışın tedavisi) gibi hücrelere zarar veren, yara ve ağrı bırakan bu işlemde koruyucu olduğu belirtilmiştir. Antioksidanlar, radyasyon tedavisi sırasında ortaya çıkan zararlı molekülleri kuşatmaktadır.

zeytinyagiZEYTİNYAĞI
Bir araştırmaya göre zeytinyağında bulunan oleik asit, meme kanserine karşı koruyucu özellikler taşımaktadır. Oleik asit meme kanseri oluşumunu tetikleyen geni baskılayıp, harekete geçmesini engellemektedir.Aynı zamanda oleik asit, meme kanserli  hastalarda kullanılan ilaçların etkinliğini de arttırmaktadır. En fazla zeytinyağında bulunan oleik asit, hala bilimsel çalışmalara konu olmaktadır. Zeytinyağının kanserden kalp hastalıklarına olan faydalan, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından resmi olarak kabul edilmiştir. Zeytinyağının etkinliğinin artması için doğru kullanılması ve saklanması gerekmektedir.
Zeytinyağı çiğ tüketilmeye gayret edilmelidir. Yemek yaparken kullanılırsa yemek pişmeden 5 dakika önce ilave edilmelidir. Işık görmeyen, nemsiz ortamlarda muhafaza edilmelidir.
Biraz da meme kanserinden söz etmeliyiz

Meme Kanseri

Meme kanserleri kadın kanserleri içinde en sık görülenidir.Kesin ailesel geçiş olmamakla birlikte kardeşinde veya annesinde memesinde kanser olanlarda ortaya çıkma ihtimali normal toplumun iki katına kadar çıkabilmektedir. Doğan her 15 kız çocuğundan biri hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanmaktadır.Risk gurubunda bu rakam daha yükselmektedir.

Meme kanseri konusunda riskli gurup:

 • Kan bağı olan akrabalarında meme kanseri olanlar.
 • Hiç doğum yapmamışlar.
 • Bebeğini emzirmemiş veya kısa süre emzirenler.
 • Uzun süre doğum kontrol hapı, benzer hormon almış olanlar.
 • Erken erginliğe girmiş olanlar.
 • Menapoza geç girenler.

BULGULAR:

Gerek hasta gerekse hekim muayene esnasında

 • Memede ağrı, acı dokunmakla hassasiyet ( mastodini – mastalji )
 • Memede genel bir şişlik ve sertlik
 • İçinde sınırlı veya dağınık kitle
 • Başında akıntı
 • Memenin başında sonradan olan içeri çekilme
 • Cildinde pürüzlenme, portakal kabuğu görünümü
 • Memede kızarıklık
 • Memede iyileşmeyen yaralar( paje hastalığı – paget kanseri )

Tesbit edilir,bunların biri veya birden fazlasının görülmesi daha ciddi araştırma gerektiğini gösterir.

TEŞHİS:

Erken teşhisin ortalama yaşam süresini en çok etkilediği kanser türü meme kanseridir.En sık görülen kanser olmasına karşılık memenin vücut dışında organ olması sebebiyle erken teşhis edilebilmektedir ve bu sayede en başarılı tedavi edilebilen kanser türüdür.Erken teşhiste en önemli faktörler kişinin kendine her ay muayene etmesi ve yaşının gerektiği rutin muayene ve kontrolleri yaptırmasıdır.Erken teşhite sağkalım oranı % 90 ları geçmektedir.Bu sebeple memedeki herhangi bir problem fark edildiği anda incelenmeli ve uzmanın önerileri dinlenmelidir.

Yukardaki bulgulardan birinin tesbiti halinde ileri tetkikler yapılır bunlar

 • USG (ulatrasonografi)
 • Mamografi(meme filmi)
 • Kan tahlilleri ( kanser tarama tetkikleri )
 • Varsa meme başından olan akıntının incelenmesi.
 • Duktoskop;Meme başındaki süt deliğine girip süt kanalı incelenir.
 • Tomografi,MRİ ( başka organlara sıçramanın değerlendirilmesi açısından)

Bütün bunların sonucunda kanser varlığı konusunda şüpheler artar kesin teşhis ancak alınan biopsinin mikroskobik tetkikiyle mümkündür.

-Biopsi:Kitleden parça almak yada kitlenin tamamını çıkarmak şeklinde olabilir.Kitleden parça iğne ile girilerek küçük parça ( İnce iğne aspirasyon biopsisi – İ.İ.A.B. ) almak şeklinde yada cerrahi olarak kitleden parça almak şeklinde yapılabilir.Alınan parça parafin bloklar halinde hazırlanıp mikroskobik olarak incelenir 2-4 günde konulan kesin teşhis artık son karardır ve tedaviye geçilir.

-Frozen section (ani dondurma):Çok sayıda bulgu varsa ve biopsi ile kesin teşhis konmadan önce kanser olma ihtimalinin yüksek olduğu vakalarda uygulanır.Ameliyata hazırlanan hastadan gerektiğinde tümör olan memenin tamamının alınacağı konusunda onay alınır.Ameliyatta genel anestezi ( narkoz ) altında memedeki kitle çıkarılır aynı anda patoloji laboratuarına gönderilir.Dondurularak hazırlanan parça 20 dakikada incelenir.Alınan parçanın patolojik incelemesi sonucu teşhis kanser çıktıysa ameliyata ara vermeden önceden planlanan şekilde kanser ameliyatı yapılır.Parça sonucu iyi huylu çıktıysa memedeki kitlenin çıkarılmasıyla ameliyata son verilir.

TEDAVİ:

Meme kanserinin tedavisinde radyoterapi denensede günümüzde tedavinin temeli cerrahidir.Çeşitli şekillerde yapılan ameliyatı takiben radyoterapi ve kemoterapiyle devam edilir.

CERRAHİ:

Meme ameliyatlarında değişik teknikler uygulanabilmektedir;

-Radikal mastektomi ;Meme ve cevresel doku çıkarılır.

-Mastektomi ;Meme dokusu tümüyle alınır.

-Kadranektomi;Memenin kanser olan kadranı(yaklaşık ¼ ü )alınır.

-Lumpektomi;Memedeki kitle kısmi çevre dokusuyla birlikte çıkarılır.

Memeye hangi ameliyat uygulanırsa uygulansın tümörün ilk yayıldığı yer olan koltukaltı lenf bezleride çıkarılır ( axiller küretaj ).

IŞIN TEDAVİSİ ( RADYOTERAPİ ):

Kanser dokusunun alındığı meme bölgesine ve koltuk altına geride tümör hücresi kalmış olma ihtimaline karşılık uygulanır.Tümör hücresi çok hızlı çoğaldığı için cildin etkilenmediği röntgen ışınlarıyla parçalanarak ölür.

İLAÇ TEDAVİSİ (KEMOTERAPİ ):

Geride kalmış hücreleri ve başka yerlere sıçramış olma ihtimaline karşı uygulanır.

Hasta rutin kontrollerle takibe alınır.

Erken teşhisin en önemli olduğu kanser türü meme kanserleridir.Tüm bilimsel sınıflandırmalarda bu sonuca varılmaktadır.

Basit bir anlatımla; Memedeki ur 2 santimetreden küçükse tümüyle kalıcı tedavi şansı % 90 dan fazlayken ur 5 santimetreden büyükse kalıcı tedavi şansı % 10 dan azdır.

Her kadın erken teşhisin önemini akıldan çıkarmadan her ay adet sonrası banyosunu takiben memesini ayrıntılı muayene etmeli ve herhangi bir değişiklikte genel cerrahi uzmanıyla görüşmelidir.

KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ:

-Ayna karşısında yapılmalı

-Sağ elle sol meme parmakların iç yüzeylerini üzerinde gezdirme şeklinde,sol elle sağ meme aynı şekilde muayene edilir.

-Kollar düz bir şekilde yavaşça baş üstüne kaldırılırken memeler gözlenir

-Memelerin yapışık olduğu kası germek için her iki el bel boşluğuna bastırırken memeler gözlenir.

-Renk değişikliği izlenmeli

-Damarlarda değişiklik olup olmadığına bakılmalı

Tüm bunlar yapılırken herhangi bir değişiklik varsa gerekli tetkikler yaptırılmalıdır.

 

1 Yorum Var

Doktora Soru Sor
 1. Kanser riski varmidir
  Op.Dr.Ali Rıza Şahap BARLAS
  Evet bazılarının kanser riski var

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Genel saglik © 2018